Ecologische villa Driebergen-Rijsenburg

‘Het is een avontuurlijke reis met Shai’

Nieuwe opdrachtgevers aan het woord, een interview met Dick en Els over hun te bouwen ecologische villa in Driebergen-Rijsenburg.

Hoe lang werken jullie al samen met NarrativA?
Dick: ‘Zeven jaar geleden hebben we Shai ontmoet op de Beurs Eigen Huis. We waren gefascineerd door ecologisch bouwen en hadden direct een klik met hem. Toch is er lange tijd verstreken voor we met hem in zee gingen. We hebben lang nagedacht over wat we precies wilden. Uiteindelijk zijn we bij Shai teruggekomen, zo’n anderhalf jaar geleden.’
Els: ‘Drie jaar geleden zagen we hem weer op de beurs en ik was direct weg van zijn ontwerp voor het huis in Bosch en Duin. Ik sta achterde filosofie vanShai zijn bouwstijl. Ook wij wilden zo milieuvriendelijk mogelijk bouwen, met gebruik van eerlijke materialen.’

Jullie hebben gekozen voor een levensloopbestendige woning. Wat is het idee daarachter?
Dick: ‘We woonden in een traditioneel gebouwd huis in Driebergen en wilden op ons huidige perceel blijven. Ook hebben we de wens om er samen oud te worden. We wensen dus een levensloopbestendige woning met een zorgunit voor ons of een evt. mantelzorger.’
Els: ‘We willen aansluiten bij demaatschappelijkeontwikkeling van zelfredzaamheid, ook als je ouder wordt.’

Hoe verliep de ontwerpfase voor jullie?
Dick: ‘We zijn waarschijnlijk atypische klanten voor NarrativA. Ik heb Shai gevraagd een ontwerp te maken dat helemaal buiten onze comfortzone lag om bevestiging te krijgen over een eerder gemaakt ontwerp. Ik vond dat nieuwe concept geweldig, maar het sloot niet aan op onze wensen. Uiteindelijk hebben we toch voor een meer traditioneelontwerp gekozen.’

Het aanvragen van de omgevingsvergunning liep bij jullie niet helemaal soepel. Hoe zijn jullie daar mee omgegaan?
Els: ‘Onze intenties warenzijn goed, we hebben een maatschappelijke opdracht en een ecologische wens; we waren dan ook enthousiast over het ontwerp van Shai. We hadden niet verwacht dat we zoveel kritiek zouden krijgen van de Welstandscommissie. Dat was confronterend, we wisten het op een gegeven moment niet meer. Normaal duurt het aanvragen van de omgevingsvergunning ongeveer drie maanden, maar bij ons duurde het ruim een halfjaar.
Shai was onze intermediair in dit proces, dat heeft hij prima gedaan. Hij gaf aan dat wij niet de enigen waren bij wie het zo lang duurt. Ook zijn collega Hans heeft goede ideeën aangedragen. Hij maakte notities tijdens de bijeenkomsten en vroeg door. Er is een goede samenwerking tussen Hans en Shai en dat heeft geleid tot het uiteindelijke ontwerp dat is goedgekeurd en waar we blij mee zijn.’
Dick: ‘Shai heeft zes nieuwe tekeningen moeten maken van de voorgevel en is meerdere keren voor de Welstandscommissie verschenen, zowel alleen, als samen met zijn collega Hans, als met mijn vrouw en met mij. Het was uitermate vervelend, zowel voor ons als voor Shai.
In december 2018 wilden mijn vrouw en ik het bijltje er eigenlijk bij neergooien. Het bouwen van je eigen huis moet plezier opleveren, nu gebeurde het tegenovergestelde.
Zonder Shai hadden we het niet gered. Zijn onverzettelijkheid, zijn positieve inslag, elke keer stak hij ons een hart onder de riem en maakte hij een nieuwe tekening.’

Heb je tips voor andere mensen die wensen hebben om een ecologische, biobased woning te laten bouwen?
Els:
‘Voor ons is dit hele proces van een eigen huis laten bouwen ‘learning on the job’. Je moet over alles nadenken en zoveel keuzes maken, zeker omdat het over een levensloopbestendige woning gaat. Bijvoorbeeld over de hoogte waarop je de stopcontacten wilt.
Shai staat open voor ideeën van de opdrachtgever, dat is fijn. Maar soms kom je er later achter dat een bepaalde keus ook beperkingen met zich meebrengt. Om een helder beeld te krijgen en een goede beslissing te nemen, is het belangrijk om ook de beperkingen van een product of keuze te weten. Dat raad ik iedereen aan die een eigen huis gaat bouwen!’

Reactie van Shai: ‘Mijn taak als architect is onder andere mensen helpen bij hun beslissingen. Er zijn talloze mogelijkheden waaruit je kunt kiezen, maar wat is de rode draad? Welk aspect is het meest belangrijk: Energieprestatie; Ontwerp; Functionaliteit; Ecologie; Uitzicht; Inkijk? En ga maar zo door… Tijdens het ontwerpproces leg ik de opties voor die wij hebben gekozen, omdat ze goed bij het concept/verhaal van het huis passen. Ook samen met Dick en Els hebben wij op deze manier keuzes gemaakt.
Soms merk je dat een bepaalde keuze een effect heeft op iets heel anders en achteraf gezien was het misschien beter om het anders te doen. Veel kun je van tevoren weten en altijd denken we na over de consequenties, op basis van veel jaren ervaring en door gebruik te maken van de State of the art 3D ontwerpprogramma (BIM). Soms vergeet je wat de redenen voor een bepaalde keuze waren en waarom wij niet voor iets anders hebben gekozen. Dat hoort er allemaal bij.’

Wat is tot nu toe de grootste winst voor jullie in de samenwerking met NarrativA?
Els: ‘Voor mij is het prettig dat NarrativA met een 3D-programma (ArchiCAD) werkt waardoor je tijdens de ontwerpfase al door je nieuwe woning kunt lopen, want ik kan me ruimtelijk moeilijk voorstellen hoe het gaat worden. Verder vind ik Shai heel plezierig in het persoonlijk contact, hij is goed bereikbaar en komt zijn beloftes na.’
Dick: ‘Wat ik mooi vind aan Shai als architect, is dat hij heel flexibel is. Hij is thuis in alle bouwstijlen. Onze woning laat zien dat hij de ecologische bouwprincipes ook kan toepassen op een meer traditioneel villaontwerp. En hij heeft goede mensen om zich heen. Hans en Shai vullen elkaar prima aan en ook de mensen uit de bouw waarmee NarrativA samenwerkt zijn van hetzelfde soort hout gesneden. De sfeer in het bouwteam is enorm belangrijk, en dat geeft vertrouwen.
Als mens is Shai bijzonder plezierig in de omgang, hij is stoïcijns rustig en toont oprechte belangstelling in zijn klanten. Ja, het is een avontuurlijke reis met Shai!’

Dick en Els – Driebergen-Rijsenburg