In maart nam ik deel aan een Round Table Expert paneldiscussie over circulair ontwerpen en bouwen in het nieuwe QO-Hotel in Amsterdam.

‘De essentie van de circulaire economie en specifiek circulaire architectuur is dat bouwproducten niet langer een levenscyclus met een begin en einde hebben. In een circulaire economie bestaat geen afval, zij is gebaseerd op een gesloten kringloop waarbij de inzet van nieuwe grondstoffen wordt vermeden. Producten, componenten en materialen worden opnieuw ingezet met behoud van kwaliteit van structurele eigenschappen; ‘gebruik’ in plaats van ‘verbruik’. De processen die daarvoor nodig zijn mogen niet schadelijk zijn voor de gezondheid en/of het milieu. Het uitgangspunt is dat daarbij gebruik wordt gemaakt van hernieuwbare energie.’ [bron: BNA.nl]

Deze Expert Meeting was bedoeld om de kennis en het denken over circulair ontwerpen onder architecten en ontwerpers een impuls te geven. Waar staan we momenteel? Wat ligt binnen handbereik? Welke uitdagingen liggen er met name in het sluiten van de technische cycli van materialen en volledige producten?

Shai: ‘Als deelnemers kregen we onder andere een rondleiding door het hotel, waarvan het beton voor 42% uit hergebruik komt van een gesloopt hotel in de buurt, en we wisselden informatie uit. Als architect vond ik de ideeën over hergebruik interessant en die mogen zeker doorontwikkeld worden.

Niettemin ervoer ik dat ecologisch BioBased bouwen net een slag verder is.
Er werd veel gepraat die dag over een gezond binnenklimaat en de beleving van een gebouw. In het kader van duurzaamheid is het mooi dat materiaal herbruikt wordt, maar het blijft vooral beton en staal waarmee wordt gebouwd, terwijl ecologisch BioBased bouwen vooral hout en natuurlijke materialen gebruikt.

Als het gaat om een gezond binnenklimaat en gevoelsbeleving blijft dat toch, volgens mij, een wereld van verschil.’

(laatste update 4-2018)