Privacyverklaring NarrativA architecten

Lees meer over ons privacybeleid en hoe wij met je gegevens omgaan.

NarrativA architecten verwerkt persoonsgegevens. NarrativA architecten doet er alles aan om datalekken en andere onzorgvuldige behandeling van je gegevens te voorkomen. Hieronder lees je meer over hoe wij met je gegevens omgaan. Door gebruik te maken van onze site ga je akkoord met ons privacybeleid.

Over ons

NarrativA architecten – hierna genoemd NA – is gevestigd aan de Kokermolen 6, 3994 DH Houten. Te bereiken op mail@narrativa.nl of telefonisch op +31 (0) 30 752 17 88. Shai van Vlijmen is de Functionaris Gegevensbescherming van NA. NA is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Welke gegevens verwerkt NA?

NA verwerkt je persoonsgegevens (naam, adres, BSN-nummer, bankgegevens) doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar hebt verstrekt.

Waarom gebruikt NA uw gegevens?

NA verwerkt je persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met NA. Deze overeenkomsten betreffen vrijwel altijd het leveren van onze diensten in de brede zin van het woord. De persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor offertes, facturatie en incasso en om de diensten van NA te verbeteren of om je als je je daarvoor hebt aangemeld de nieuwsbrief te versturen.

Geautomatiseerde besluitvorming

NA neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Bewaartermijn persoonsgegevens

NA bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Hiervoor wordt een termijn van zeven jaar gehanteerd na de laatste opdracht/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal NA zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

Delen persoonsgegevens

NA deelt je persoonsgegevens uitsluitend met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, tenzij dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Google Analytics

NA maakt gebruik van Google Analytics op een zo privacy-vriendelijk mogelijke manier. Dit houdt in dat NA de volgende stappen heeft genomen:

  • met Google Analytics is een bewerkersovereenkomst gesloten;
  • het anonimiseren van je IP-adres;
  • het uitzetten van ‘gegevens delen’ binnen Google Analytics;
  • geen gebruik gemaakt wordt van andere diensten van Google in combinatie met de Google Analytics.

Bescherming persoonsgegevens

NA neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruikt, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. NA maakt gebruikt van beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall. Persoonsgegevens staan op een deel van het computersysteem, met beveiligde toegang door middel van gebruikersnaam en wachtwoord.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met Shai van Vlijmen via het onderstaande e-mailadres.

Rechten van betrokkenen

Indien je denkt of weet dat NA je persoonsgegevens verwerkt, dan kun je (per e-mail via het onderstaande adres) om inzage vragen. Je krijgt dat zo spoedig mogelijk een kopie van deze gegevens per e-mail. Als deze gegevens feitelijke onjuistheden bevatten of als je denkt dat NA onterecht je gegevens verwerkt, dan kun je vragen de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om, indien je niet langer wilt worden benaderd met informatie over diensten of nieuws, je toestemming aan NA in te trekken.

Wijzigen privacyverklaring

NA behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. NA adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Indien NA wijzigingen aanbrengt, zullen deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website en/of via rechtstreekse berichtgeving.

Vragen

Hebt u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op.

Met vriendelijke groet,

Shai van Vlijmen
NarrativA architecten