Op maandag 21 januari 2013 zal er een informatieavond voor de bewoners van Lunetten gehouden worden over mogelijke oplossingen voor een betere geluidswering en gezondere luchtkwaliteit in de wijk.

Bewoners Overleg Lunetten (BOL) organiseert / faciliteert de avond voor betrokken, nieuwsgierige bewoners die meer willen weten over de ideeën en concepten ontwikkeld door verschillende partijen.
Ons concept ‘the Living Wall’ zal ook worden gepresenteerd en bediscussieerd.

U bent van harte welkom om mee te doen.

Volg deze link voor de uitnodiging van BOL