Het Nieuwe Burgerschap – A Living Wall

Bij verschillende partijen binnen Rijkswaterstaat is het concept van
‘A Living Wall’ geen verre toekomstmuziek meer.

Wij waren uitgenodigd onder het motto ‘Het Nieuwe Burgerschap’ om ons verhaal over ‘A Living Wall’ ( de dilemma´s wij ervaren met dit initiatief en welke paradigma´s moeten er bij de overheid veranderen?) te houden in het LEF future center – Rijkswaterstaat.

De drie sessies waren bedoeld voor RWS medewerkers en beleidsmedewerkers van verschillende overheden zoals provincies en gemeentes. Mensen raken keer na keer enthousiast over het concept en van de eindeloze mogelijkheden van de win-win situatie van de combinatie van leefomgeving en infrastructuur voor een gezonder en stiller leefklimaat.

Wij hopen dat de eerste pilot in onze achtertuin Lunetten zal plaatsvinden, maar ook ergens anders in het land kan zo’n oplossing voeten aan de grond krijgen.

Shai van Vlijmen (midden met maquette) en John Buitink (witte trui) 
vertellen over de Living Wall