Op basis van onze innovatieve bijdrage in de woningbouw de laatste jaren, zijn wij geïnterviewd voor het onderzoek:
‘Innovatie in de woningbouw – een innovatiesysteemanalyse’.

Dit onderzoek wordt gedaan door het ‘Copernicus Institute of Sustainable Development’ van de Universiteit Utrecht. De opdrachtgever voor het onderzoek is het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Dit onderzoek geeft inzicht in de samenhang van problemen die (proces-) innovatie op het gebied van energieneutrale woningbouw in Nederland belemmert. Daarnaast reikt dit onderzoek verbetervoorstellen aan om deze problemen op te lossen.

Wij zien de toekomst tegemoet in veel vormen van energiezuinige en energie opwekkende concepten. Voorbeelden daarvan kunnen zijn:
het passiefhuis, het actiefhuis, energieneutrale of energieplus woningen.

Als één van de voorlopers op het gebied van moderne ecologische architectuur, nemen wij een holistisch houding aan. Onze ontwerpen houden rekening met de gezondheid van de bewoners, het binnenklimaat, de lichtinval enz. De functies en de esthetische aspecten zijn perfect afgestemd op de behoeften van bewoners van vandaag en morgen.