De voorlopige risicoanalyse (deelproduct veiligheidsplan) van het conceptuele project – the Living Wall- is door Hendriët Wanders met partners besproken. In het kader van de opleiding Specialist Risico & Veiligheid bestudeert zij deze externe veiligheidsproblematiek in opdracht van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU).

Er zijn meer risico’s en regels vanuit de wet als je langs- of sterker nog boven de snelweg wilt bouwen. Een snelweg waarover tevens gevaarlijke stoffen worden vervoerd. Is dat wenselijk?
Is het überhaupt mogelijk boven de snelweg te bouwen?
Te wonen? Of te werken?

Het antwoord van de veiligheidspecialisten en de vertegenwoordigers van RWS was dat het theoretisch mogelijk zou zijn, maar er zijn de nodige mitsen en maren. Ook zal het bevoegd gezag moeten instemmen met zwaarwegende argumenten om de belangen te behartigen. Bij een dergelijk project moet veel aandacht besteedt worden aan de veiligheidaspecten.
Als je dat in een vroeg stadium doet is het nog beter!
De discussie was positief en constructief.
Het was leuk om te zien dat het enthousiasme over het concept besmettelijk lijkt!

Wij willen iedereen bedanken voor de bijdragen en vooral aan Hendriët voor het onderzoek.

In afwachting van het definitieve onderzoek,
de initiatiefnemers – the Living Wall