Er is een groot tekort aan studenten- en starters-woningen in Utrecht en rond de Uithof. In 2016 zullen de A27 en de A12 uitgebreid worden als de plannen van het kabinet en Rijkswaterstaat (RWS) worden uitgevoerd. Dat zal voor veel overlast zorgen voor de nabij gelegen wijken door verhoging van het geluid-, en de fijnstof uitstoot.
Is de uitbreiding dan alleen slecht voor Utrecht? Of biedt het ook hele mooie mogelijkheden voor de huidige en de toekomstige bewoners van Utrecht?

NarrativA ArchitecteN (NA) heeft samen met het Burgerinitiatief Laat Lunetten niet Stikken een alles in een oplossing bedacht. Wonen en werken langs de A12 en de A27 i.s.m. RWS. Het gebouw wordt zo ontworpen dat het geluid kan absorberen en blokkeren en de vervuilde lucht filteren.
Dit biedt niet alleen een oplossing voor het huisvestingstekort, maar beperkt tevens de aantasting van de leefbaarheid in de aangelegen wijken.Het project is besproken met RWS en gemeente Utrecht. Het voorstel heeft serieuze aandacht en positieve reacties gekregen.

Nu nog investeerders…

concept_doorsnedeWilt u meer weten over de plannen?
Voor het artikel in het AD
Voor het artikel in Ons Utrecht
Voor het artikel in de website architectenweb.nl

Dit project is ontstaan i.s.m. John Buitink en ir. Jan Wijnand Groenendaal – WKG Architecten