Disclaimer

NarrativA architecten (NA) heeft aan het opstellen en verzenden van dit E-mail bericht de nodige zorg besteed. Desondanks is het mogelijk dat dit bericht onvolledig is, onjuistheden bevat, niet voor u is bestemd of te laat wordt ontvangen. NA aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. De informatie verzonden met dit E-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden.

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Indien u niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent, gelieve u de afzender per omgaande van de onjuiste adressering/ontvangst op de hoogte te stellen en dit bericht, met inbegrip van eventuele bijlagen, uit uw systeem te wissen. NA staat er niet voor in dat dit bericht en/of bijlage(n) op generlei wijze schade kan veroorzaken, hoegenaamd ook, en aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.