Al een aantal jaren geeft Shai lezingen en webinars voor particulieren die meer willen weten over ecologisch, biobased ontwerpen en bouwen.
Shai: ‘We vinden het belangrijk om uit te leggen waarom wij deze manier van ontwerpen en bouwen veel beter vinden dan de traditionele wijze. Het verschil is zo groot, dat wij al meer dat 10 jaar geleden hebben besloten om alleen ecologisch te bouwen.
Maar hoe doe je dat? En wat zijn voorbeelden van de uitgevoerde projecten?’

In de loop der jaren heeft NarrativA naamsbekendheid opgebouwd en inmiddels worden wij ook gevraagd om presentaties te geven aan professionals, universiteiten en onlangs aan een groep natuurkundeleraren uit het voortgezet onderwijs.

Bepaling van de warmteweerstand van een spouwmuur

 

Wij waren uitgenodigd om tijdens de jaarlijkse conferentie van de Werkgroep Natuurkunde Didaktiek (WND) een lezing te geven, met als onderwerp: Wat is de bijdrage van biobased bouwen aan de energietransitie? Shai: ‘Het was erg leuk om de bouwfysische eigenschappen van bouwdelen te vertalen in grafieken en formules om zodoende dieper in de materie van ecologisch bouwen te duiken. Daarbij kon ik mooi begrippen uit de natuurkunde relateren aan gegevens die wij in de praktijk hebben gemeten bij woningen.’

Meetapparatuur en meetgegevens van een gerealiseerd project

 

Tijdens de lezing ging Shai onder andere in op de volgende onderwerpen:

  • Hoe kunnen wij een positieve bijdrage leveren aan het verminderen van de
    CO2-uitstoot?
  • Welke energetische voordelen hebben biobased bouwmaterialen ten opzichte van de traditionele (op aardolie gebaseerde) materialen?
  • Wat is het effect van vochtopname, warmtebuffering, geluidwering, thermische massa en de faseverschuiving bij natuurlijke isolatiematerialen? En waarom vind je weinig informatie over deze eigenschappen bij de niet-natuurlijke isolatiematerialen?
  • Vertrouwen is goed, maar meten is weten. Uit gepubliceerde onderzoeken en uit eigen metingen bij projecten kunnen wij aantonen dat bouwen met natuurlijke isolatiematerialen duidelijke voordelen heeft.

Wij hopen in de komende jaren meer mensen te mogen inspireren met onze presentaties en op die manier een bijdrage te kunnen leveren aan de ‘echte verduurzaming’ van Nederland. 

Shai in actie tijdens de lezing